Witam kochani na stronie prywatnej - Sagi Rodu BIELAS .Jesteś gościem na mojej stronie 

PROJEKTOWANIE

 

 

 

 

  Projekt na modernizację budynku na cele mieszkalne w Ożarach gmina Kamieniec Ząbkowicki 1998-1999

 

  Projektant: Jerzy Bielas

KIEROWNICTWO ROBÓT

 

 

 

 

 

 

INWESTOR : Danuta i Kazimierz Otwinowscy

zam. Kamieniec Ząbkowicki

ul. XXX-lecia 24A/2

 

 

Dokładny adres inwestycji : działka Nr 488/7 przy ul. Kolejowej w Kamieńcu Ząbkowickim, gmina Kamieniec Ząbkowicki województwo Dolnośląskie

 

 

 Termin zakończenia inwestycji : marzec 2010 rok

 

 

Dane techniczne w zakresie realizacji:

 

Dokumentacja projektowa sporządzona przez Usługi Inwestycyjno – budowlane mgr inż. Jan Hetnar 48-370 Paczków ul. Dąbrowskiego 14 -  pozwolenie na budowę nr WB.7351-1068/2/09 wydana Decyzją Nr 278/09 z dnia 4 września 2009  roku przez Starosta Powiatu Ząbkowickiego. Kierownik budowy -  Jerzy Bielas zam. Świdnica ul. Pułaskiego nr 1 – 5 m 10 posiadający odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Pozwolenie na użytkowanie obiektu – Decyzja Nr 122/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku znak sprawy PINB-414/2836/2771/1/09-10 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich.

 

Ogólna charakterystyka obiektu

 

Ø      Powierzchnia całkowita działki – 221,00 m2

Ø      Powierzchnia działki zabudowana – 49,20 m2

Ø      Powierzchnia użytkowa budynku – 37,56 m2

Ø      Powierzchnia działki utwardzona – 68,50 m2

Ø      Powierzchnia zieleni – 103,30 m2

Ø      Kubatura budynku – 172,20 m2

 

 

 

 

 

Dobudowa części mieszkalnej do istniejącego budynku mieszkalnego

INWESTOR - MARTA HERCUŃ

Lokalizacja - Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem, zbiornikiem na ścieki i infrastrukturą techniczną w Doboszowicach Nr 115 nr ew. gruntu 902/1

INWESTOR : Krztyna i Andrzej Baraniuk

zam. Doboszowice 115

gmina Kamieniec Ząbkowicki

powiat Ząbkowice Śląskie

województwo Dolnośląskie

 

 

Lokalizacja inwestycji : działka Nr 902/1 obręb Doboszowice, gmina Kamieniec Ząbkowicki powiat Ząbkowice Śląskie województwo Dolnośląskie

 

 

 Termin rozpoczęcia inwestycji  :  1 września 1998 roku

 

 

Dane techniczne w zakresie realizacji:

 

Dokumentacja projektowa sporządzona przez Projektowanie i Nadzór Budowlany – Jan Zabawa zam. Osiedle Bolesława Krzywoustego 5 57-230 Kamieniec Ząbkowicki -  pozwolenie na budowę nr GK i NB 7351/4/98 wydane Decyzją Nr 4/98 z dnia 4 maja 1998 roku przez Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim. Kierownik budowy – Stanisław Tuła zam. Ziębice Rynek 12 m 3 oraz Jerzy Bielas zam. Świdnica ul. Pułaskiego nr 1 – 5 m 10 posiadający odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

 

 

Ogólna charakterystyka obiektu

 

Ø      Powierzchnia zabudowy – 117,91 m2

Ø      Powierzchnia użytkowa  – 135,45 m2

Ø      Powierzchnia gospodarcza – 85,79 m2

Ø      Kubatura obiektu – 843,96 m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: budowa domu jednorodzinnego według projektu gotowego „EWA”, budynku gospodarczego na maszyny i sprzęt rolniczy, infrastruktury technicznej związanej z obiektem w granicach działki nr Ew. 524/2 oraz zjazdem na teren nieruchomości z drogi powiatowej nr Ew. 639/2 w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej – obiekt kat.1

INWESTOR : Paweł Hercuń

zam. Kamieniec Ząbkowicki ul. Cicha 5

gmina Kamieniec Ząbkowicki

powiat Ząbkowice Śląskie

województwo Dolnośląskie

 

 

Lokalizacja inwestycji : działka Nr 524/2 obręb Kamieniec Ząbkowicki, gmina Kamieniec Ząbkowicki powiat Ząbkowice Śląskie województwo Dolnośląskie

 

 

 Termin rozpoczęcia inwestycji  :  4 maja 2010 roku

 

 

Dane techniczne w zakresie realizacji:

 

Dokumentacja projektowa sporządzona przez Pracownię Projektową Architektoniczno – Budowlaną MIERNIK 57-200 Ząbkowice Śląskie  ul. Bolesława Chrobrego 6a -  pozwolenie na budowę nr WB. 7351-205/4/2010 wydane Decyzją Nr 83/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich. Kierownik budowy – Jerzy Bielas zam. Świdnica ul. Pułaskiego nr 1 – 5 m 10 posiadający odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

 

 

 

 

Budynek gospodarczo - garażowy

Sosnowa - gmina Kamieniec Ząbkowicki

Inwestor: Stanisław Skrzypek

Nadzór i kierownictwo budowy: Jerzy Bielas

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: budowa budynku handlowo – usługowego z częścią mieszkalną w Ożarach nr 11 A

INWESTOR : Jacek Kukla

zam. Ożary 11 A

gmina Kamieniec Ząbkowicki

powiat Ząbkowice Śląskie

województwo Dolnośląskie

 

 

Lokalizacja inwestycji : działka Nr 581 obręb Ożary, gmina Kamieniec Ząbkowicki powiat Ząbkowice Śląskie województwo Dolnośląskie

 

 

 Termin rozpoczęcia inwestycji  :  7 czerwca 2004 roku

 

 

Dane techniczne w zakresie realizacji:

 

Dokumentacja projektowa sporządzona przez Przedsiębiorstwo Usługowe Projektowo – Handlowe DARJAM Sp. z o.o. 58-200 Dzierżoniów  ul. Świdnicka  30 a/3 -  pozwolenie na budowę nr WB.7351/36/1149/6/2004 wydana Decyzją Nr 39/2004 z dnia 16 lutego 2004 roku przez Starostwo Powiatowe w  Ząbkowicach Śląskich. Kierownik budowy -  Jerzy Bielas zam. Świdnica ul. Pułaskiego nr 1 – 5 m 10 posiadający odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

 

 

Ogólna charakterystyka obiektu

 

Ø      Powierzchnia zabudowy – 158,65 m2

Ø      Powierzchnia użytkowa sklepu z zapleczem – 102,40 m2

Ø      Powierzchnia dotykowa socjalna – 13,20 m2

Ø      Powierzchnia piwnic 81,85 m2

Ø      Powierzchnia mieszkalna – 130,00 m2

Ø      Kubatura obiektu – 1215,00 m3

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Kamieniec Ząbkowicki

Inwestor: Andrzej Jarmal

Nadzór i kierownictwo budowy : Jerzy Bielas

NADZÓR BUDOWLANY

 

 

Odbudowa Szkoły Podstawowej nr 1

w Kamieńcu Ząbkowickim

Wykonawcy: Gorzałczyński Jan, Prucnal Arkadiusz,Gawłowski Andrzej,Gruszecki Józef,Ferensztajn Władysław,Zieliński Arkadiusz,Dzięgielewski Bogusław

Autor projektu: Hetnar Jan

Nadzór techniczny; Jerzy Bielas, Józef Lachowicz

 

 

Budowa segmentu dydaktycznego

w Kamieńcu Ząbkowickim

Wykonawcy robót: Gorzałczyński Jan, Prucnal Arkadiusz,Ferensztajn Władysław,Gruszecki Józef

Nadzór techniczny: Jerzy Bielas, Józef Lachowicz

 

 

 

Odbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy

w Kamieńcu Ząbkowickim

Wykonawcy robót: Gorzałczyński Jan, Prucnal Arkadiusz, Adamów Tadeusz,Dzięgielewski Bogdan,Ferensztajn Władysław,Kuś Bogusław

Nadzór techniczny: Jerzy Bielas, Józef Lachowicz

 

 

 

 

 

Odbudowa infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 1

w Kamieńcu Ząbkowickim

Wykonawcy robót: Gorzałczyński Jan, Prucnal Arkadiusz,Adamów Tadeusz

Nadzór techniczny: Jerzy Bielas

KOORDYNACJA ROBÓT - BUDOWY

 

 

Zadanie

Montaż wiat przystankowych typu ATENA

Lokalizacja

Chałupki

Wartość zadania: 4.509,35 złotych

Wykonawca

Ireneusz Zieliński - ZUBIT Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa 61

Termin realizacji

30 marca 2009  – 17 kwietnia 2009

Nadzór i koordynacja – Jerzy Bielas

 

 

Zadanie

Montaż wiat przystankowych typu ATENA

Lokalizacja

Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa

Wartość zadania: 4.492,00 złotych

Wykonawca

Ireneusz Zieliński - ZUBIT Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa 61

Termin realizacji

11 marca 2009  – 17 kwietnia 2009

Koordynacja i nadzór – Jerzy Bielas

 

 

 

Zadanie

Wymiana wraz z naprawą słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych

Lokalizacja

Kamieniec Ząbkowicki I – ul. Nauczycielska

XXXX

Wartość zadania: 11.161,86 złotych

Wykonawca

ELIN

Waldemar Banach Kamieniec Zabkowicki ul. Ząbkowicka 9a

Termin realizacji

17 grudnia 2008 roku – 16 stycznia 2009 roku

Koordynacja i nadzór – Jerzy Bielas

 

 

 

 

Zadanie

Montaż wiat przystankowych typu ATENA

Lokalizacja

Kamieniec Ząbkowicki ul. Wiejska

Wartość zadania: 4.405,22 złotych

Wykonawca

Ireneusz Zieliński - ZUBIT Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa 61

Termin realizacji

11 marca 2009  – 17 kwietnia 2009

Koordynacja i nadzór – Jerzy Bielas

 

 

 

 

Zadanie

Montaż wiat przystankowych typu ATENA

Lokalizacja

Starczów

Wartość zadania: 4.522,16 złotych

Wykonawca

Ireneusz Zieliński - ZUBIT Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa 61

Termin realizacji

11 marca 2009  – 17 kwietnia 2009

Koordynacja i nadzór – Jerzy Bielas

 

 

 

 

Zadanie

Wykonanie zjazdu z ul. Kłodzkiej do ul. Wileńskiej – działka Nr 220

Lokalizacja

Kamieniec Ząbkowicki

Wartość zadania: 32.034,47 złotych

Wykonawca

Józef Gruszecki – INSAND Złoty Stok ul. Spacerowa 8a

Termin realizacji

6 czerwca 2009  – 14 lipca 2009

Koordynacja i nadzór – Jerzy Bielas

 

 

 

 

Zadanie

Remont ul. Basztowej – położenie nawierzchni asfaltowej

Lokalizacja

Kamieniec Ząbkowicki – ul. Basztowa

Wartość zadania: 59.927,79 złotych

Wykonawca

Józef Gruszecki – INSAND Złoty Stok ul. Spacerowa 8a

Termin realizacji

20 maja 2009  – 14 lipca 2009

Koordynacja i nadzór – Jerzy Bielas

 

 

 

 

Zadanie

Remont nawierzchni mostu i drogi dojazdowej do gospodarstw domowych – działka nr 430

Lokalizacja

Ożary

Wartość zadania: 12.524,00 złotych

Wykonawca

Józef Gruszecki – INSAND Złoty Stok ul. Spacerowa 8a

Termin realizacji

17 czerwca 2009  – 24 lipca 2009

Koordynacja i nadzór – Jerzy Bielas

 

 

 

 

Zadanie

Wykonanie zjazdu – ścieku powierzchniowego przy ul. Skoroleckiej

Lokalizacja

Kamieniec Ząbkowicki

Wartość zadania: 14.956,00 złotych

Wykonawca

Ireneusz Zieliński - ZUBIT Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa 61

Termin realizacji

7 lipca 2009  – 29 lipca  2009

Koordynacja i nadzór – Jerzy Bielas

 

 

 

 

Zadanie

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3178 D

Lokalizacja

Kamieniec Ząbkowicki – ul. Kolejowa

Wartość zadania: 104.040,61 złotych

Wykonawca

Józef Gruszecki – INSAND Złoty Stok ul. Spacerowa 8a

Termin realizacji

29 czerwca 2009  – 28 lipca  2009

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych

w Ząbkowicach Śląskich

Nadzór z ramienia ZDP – Mirosław Wróbel

Koordynacja z ramienia UG – Jerzy Bielas

 

 

 

 

Zadanie

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze publicznej powiatowej Nr 3181 D

Lokalizacja

Sosnowa

Wartość zadania: 395.502,39 złotych

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych DROGMOST w Kłodzku

Termin realizacji

1 czerwca 2009  – 21 lipca  2009

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych

w Ząbkowicach Śląskich

Nadzór z ramienia ZDP – Mirosław Wróbel

Koordynacja z ramienia UG – Jerzy Bielas

 

 

 

 

 

Zadanie

Odbudowa – przebudowa drogi wewnętrznej gminnej dojazdowej do gospodarstw domowych i gruntów rolnych – działka Nr 659, 221, 226, 228, 619, 707

Lokalizacja

Kamieniec Ząbkowicki – ul. Krzyżowa – Lipowa- Kłodzka

Wartość zadania:

242.417,66 złotych

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Cukrownicza 6

Termin realizacji

18 maja 2009  – 25 sierpnia 2009

Kierownictwo robót – Jerzy Matczak

Koordynacja i nadzór – Jerzy Bielas

 

 

 

 

 

Zadanie

Budowa nowych punktów świetlnych

Lokalizacja

Suszka

Wartość zadania: 3.594,00 złotych

Wykonawca

ELIN

Waldemar Banach Kamieniec Zabkowicki ul. Ząbkowicka 9a

Termin realizacji

18 czerwca 2009 roku – 13 sierpnia 2009 roku

Koordynacja i nadzór – Jerzy Bielas

 

 

 

 

Zadanie

Budowa nowych punktów świetlnych

Lokalizacja

Ożary

Wartość zadania: 15.591,99 złotych

Wykonawca

ELIN

Waldemar Banach Kamieniec Zabkowicki ul. Ząbkowicka 9a

Termin realizacji

18 czerwca 2009 roku – 28 września 2009 roku

Koordynacja i nadzór – Jerzy Bielas

 

 

 

 

Zadanie

Remont nawierzchni dróg powiatowych Nr 3180 D i 3193 D

Lokalizacja

TOPOLA

Wartość zadania: 298.833,14 złotych

Wykonawca

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie

Termin realizacji

15 września 2009  – 30 września  2009

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych

w Ząbkowicach Śląskich

Nadzór z ramienia ZDP – Mirosław Wróbel

Koordynacja z ramienia UG – Jerzy Bielas

 

 

   
   

Zadanie

Budowa nowych punktów świetlnych

Lokalizacja

Kamieniec Ząbkowicki ul. Leśna, Jasna, Nauczycielska, Zamkowa

Wartość zadania: 5.814,00 złotych

Wykonawca

ELIN

Waldemar Banach Kamieniec Zabkowicki ul. Ząbkowicka 9a

Termin realizacji

18 czerwca 2009 roku – 12 października 2009 roku

Koordynacja i nadzór – Jerzy Bielas

 

 

 

 
   NASZE POCIECHY
   POKOLENIE
   RODZINNE WYPADY
   ZAGRANICZNE WOJAŻE 2012
   ZAGRANICZNE WOJAŻE 2011
   ZAGRANICZNE WOJAŻE 2010
   BUDOWNICTWO
   CZAR WAKACJI 2012
   CZAR WAKACJI 2013
   PALMIARNIA
   PRZYCHODZI TAKI CZAS
   SPOTKANIE Z NATURĄ
   SZTUKA TO JEJ PASJA
   CZAR WAKACJI 2011
   WOJAŻE ZAGRANICZNE 2013

 
Copyright ©2009 JERZY BIELAS
Kreator Stron www